Hungarian American Coalition Statement on Russian Invasion of Ukraine

The Hungarian American Coalition condemns in the strongest possible terms the Russian invasion of a free and democratic Ukraine. This unprovoked attack presents the gravest security threat to the region and indeed the world since World War II. Under Putin, Russia has invaded Georgia in 2008, Ukraine in 2014 and Syria in 2015. These unwarranted acts of aggression must stop now.

The countries of Central and Eastern Europe know the consequences firsthand of Russian aggression when it remains unchecked. This region still bears the scars of 45 years of Soviet occupation and life behind the Iron Curtain. It is the very reason that NATO was created in 1949, by the United States, Canada and Western European nations.

In 1989, when communism was defeated in the region, Poland, Hungary and the Czech Republic rejoined the West through membership in NATO and the European Union, for the promise of freedom, unity and security. Our Coalition was proud to play an active role in the first post-communist expansion of NATO. After four decades of occupation, NATO’s collective defense was a welcome security measure. “An attack on one ally will trigger a response from the whole alliance.” Today, NATO remains the strongest military alliance in history.

We are profoundly concerned for the 150,000 ethnic Hungarians who live as a minority community in Western Ukraine. As part of our mission, Coalition leaders have traveled regularly to the region of Subcarpathia in support of the extraordinary efforts of the Hungarian minority. We are already seeing the beginnings of a humanitarian and refugee crisis as the violence escalates and Ukranians flee into neighboring Poland, Hungary and Romania.

Within the United States, we hope for a strong bipartisan response to this international crisis. Republicans and Democrats must come together to denounce Putin’s unprovoked action in the strongest possible way.

Now is the moment for all freedom-loving people to stand together and remain vigilant so that history will never be allowed to repeat itself. Freedom and democracy must defeat authoritarianism. Many members of the Coalition have experienced the tragic consequences when this is not the case. After the Soviet defeat of the Hungarian Revolution in 1956, Hungary spent another 33 years living under Soviet control. Today’s Russian attack is a painful echo of this past.

We join the International community as proud Americans and Hungarians in denouncing this invasion and expressing solidarity with a free and independent Ukraine. We call on our leaders in the United States, NATO and EU to be unified and act decisively in defeating this grave threat to world peace.

Az Amerikai Magyar Koalíció nyilatkozata az Ukrajna elleni orosz invázióról

Az Amerikai Magyar Koalíció a lehető leghatározottabban elítéli a szabad és demokratikus Ukrajna elleni orosz inváziót. Ez a provokálatlan támadás a II. világháború óta a legsúlyosabb biztonsági fenyegetés a régióra, sőt, az egész világra nézve. Putyin alatt Oroszország 2008-ban megszállta Grúziát, 2014-ben Ukrajnát, és 2015-ben Szíriát. Ezeknek az indokolatlan erőszakos cselekményeknek most azonnal véget kell vetni.

Közép- és Kelet-Európa országai saját bőrükön tapasztalhatták, hogy milyen következményekkel jár az orosz agresszió, ha ellenőrizetlen marad. Ez a régió még mindig magán viseli a 45 évig tartó szovjet megszállás, és a vasfüggönyön túli élet sebeit. Ez volt az oka annak, hogy 1949-ben az Egyesült Államok, Kanada és a nyugat-európai nemzetek létrehozták a NATO-t.

1989 után, amikor a kommunizmust legyőzték a térségben, Lengyelország, Magyarország és Csehország NATO- és európai uniós tagságával újra csatlakozott a Nyugathoz a szabadság, az egység és a biztonság ígéretéért. A szervezetünk büszke volt arra, hogy aktív szerepet vállalt a NATO első posztkommunista bővítésében. Négy évtizednyi megszállás után a NATO kollektív védelme üdvözlendő biztonsági intézkedés volt. “Egy szövetséges elleni támadás az egész szövetség válaszát fogja kiváltani.” A NATO ma is a történelem legerősebb katonai szövetsége.

Mélységesen aggódunk a nyugat-ukrajnai térségben élő, 150 000 fős magyar közösségért. Egyik célkitűzésünket teljesítve a Koalíció vezetői rendszeresen utaztak Kárpátaljára, hogy tájékozódjanak a helyi közösség helyzetéről, és támogassák a magyar kisebbség rendkívüli erőfeszítéseit. Ahogy az erőszak eszkalálódik, egy humanitárius- és menekültválság kezdetét látjuk kirajzolódni, hiszen az ukránok már a szomszédos Lengyelországba, Magyarországra és Romániába menekülnek.

Az Egyesült Államokban erős, kétpárti választ remélünk erre a nemzetközi válságra. A republikánusoknak és a demokratáknak össze kell fogniuk, hogy a lehető leghatározottabban elítéljék Putyin provokálatlan akcióját.

Most van itt az ideje, hogy minden szabadságszerető ember összefogjon és éber maradjon, hogy a történelem soha ne ismétlődhessen meg. A szabadságnak és a demokráciának le kell győznie a tekintélyelvűséget. A Koalíció számos tagja megtapasztalta már a tragikus következményeit annak, ha ez nem így történik. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szovjet leverése után Magyarország további 33 évet töltött szovjet uralom alatt. A mai orosz támadás fájdalmas visszhangja ennek a múltnak.

Büszke amerikaiként és magyarként csatlakozunk a nemzetközi közösséghez az invázió elítélésében, és kifejezzük szolidaritásunkat a szabad és független Ukrajnával. Felszólítjuk vezetőinket az Egyesült Államokban, a NATO-ban és az EU-ban egyaránt, hogy egységesen és határozottan lépjenek fel a világbékét veszélyeztető súlyos fenyegetés leküzdésében.

Recent Posts
Archives