News | Press Releases 2022

Hungarian American Coalition Donates $20,000 to Aid Hungarian and Ukrainian Refugees

Washington, DC – The Hungarian American Coalition contributed $20,000 in humanitarian assistance to four organizations on the ground at the Ukrainian Hungarian border. The donations were made to assist Hungarian and Ukrainian refugees escaping war-torn Ukraine. The donation originated from a Facebook fundraiser HAC created last week as news of the invasion emerged. To date, more than 330 people have donated more than $33,000. The Coalition will announce the next tranche of funding shortly.

A volunteer interpreter of the Hungarian Maltese Charity Service holds a baby in her arms while the baby’s mother and other refugees, who have been on the road for days, are resting at the Tiszabecs border crossing to Hungary. Photo courtesy: Hungarian Maltese Charity Service

We have all seen the harrowing pictures of the Russian invasion and ensuing war in Ukraine. These images are all too familiar for Hungarian Americans and draw eerie parallels to the Hungarian Revolution of 1956, when so many of our parents and grandparents were forced to flee Soviet occupation. We fear that is not the only similarity, as a humanitarian and refugee crisis looms at the border.

The Coalition issued a statement condemning the Russian invasion in Ukraine that is available at our website at the following link: https://hacusa.org/hungarian-american-coalition-statement-on-russian-invasion-of-ukraine

Due to these tragic events, it is our responsibility to help Ukrainians and Hungarians (150,000 Hungarians live in Western Ukraine) who are stranded in Ukraine or escaping to Hungary. Our goal is to work with partner organizations that are established in-country and on-the-ground to deliver immediate aid to those in need.

The Coalition’s Executive Committee made donations to four organizations: $10,000 will be donated to the work of the Hungarian Maltese Charity Service (Magyar Máltai Szeretetszolgálat); $5,000 will go to support Hungarian Interchurch Aid (Ökumenikus Segélyszervezet); $2,500 will be given to local governments in the Subcarpathia region of Hungary; and $2,500 will be provided to support the work of the Carpathian Foundation, the Coalition’s member organization.

The Hungarian Maltese Charity Service launched a comprehensive humanitarian aid program in response to the crisis. The staff of the charity is constantly present at the Beregsurány assistance point on the Ukrainian-Hungarian border and at the Keleti Railway Station in Budapest. Families fleeing the war are assisted by the staff and volunteers of the Charity Service with food, tea, blankets, information and internet access, as well as transportation arrangements, with increased attention to the most vulnerable groups. More information on their activities is available here: https://adomanyozz.hu/program/ukrajna

Hungarian Interchurch Aid is providing immediate assistance to those who have been forced to leave everything behind and is launching a comprehensive relief program to support them. They have strengthened their center in Berehovo, which can support tens of thousands of IDP’s arriving in the region if needed, and they set up a coordination center in Lviv as well. They are continuing to supply durable food and hygiene supplies from Hungary in response to the current shortage of goods in Transcarpathia and they set up an assistance point near the Beregsurany-Astyria border crossing on the Ukrainian side, where they provide food, tea, blankets and hygiene items to refugees who have been waiting for hours. More information on their activities is available here: https://segelyszervezet.hu/en/campaigns/war-in-ukraine/

Supported local governments are in cities bordering Ukraine and their cooperation to help people in need is an initiative led by Sándor Filep, Mayor of Vásárosnamény and Attila Tilki, MP in charge of the region.

The Carpathian Foundation runs its programs to fulfill the following main objectives: to support local development initiatives of NGOs and communities; to support disadvantaged rural areas and vulnerable groups; to raise social awareness and to support disadvantaged youth. They have direct links to East Slovakia and Subcarpathia through their offices in Košice, Slovakia and Uzhhorod, Ukraine and are in constant contact with them to learn more about immediate needs in Subcarpathia. They are committed to allocate funds to the following initiatives: specific material donations to Subcarpathia; assist to receive and help women, children and especially the Roma at the border; and guaranteeing the safety, well-being and education of children in refugee camps or in the settlements where they are placed.

The Coalition continues to raise funds to aid Hungarian and Ukrainian refugees and encourages its members and supporters to consider helping this worthy cause. Our fundraiser campaign is available at the following link: https://www.facebook.com/donate/1060779347987875/4907940085960551/

If you are more comfortable to help on other platforms, you can support this cause via PayPal indicating ‘Aid to Hungarian and Ukrainian refugees’ (click here); or you are welcome to send your tax-deductible donations via check to our mailing address:

Hungarian American Coalition
P.O. Box 57135
Washington, DC 20037

The Hungarian American Coalition will pass on 100% of all donations to our partner organizations and provide a 501(c)(3) receipt for your records.

Az Amerikai Magyar Koalíció 20 000 dollárt adományoz
a magyar és ukrán menekültek megsegítésére  

Washington, DC – Az Amerikai Magyar Koalíció (Koalíció) 20 000 dollárral járul hozzá a humanitárius segítségnyújtáshoz négy, az ukrán-magyar határon jelen lévő szervezet támogatásával. Az adományt egy pénzgyűjtő kampány teszi lehetővé, amelyet szervezetünk még múlt héten, a Facebookon indított. A felhívásra már 330 támogató válaszolt, és több mint 33 000 dollár folyt be a hozzájárulásokból. A Koalíció hamarosan tájékoztatást ad a következő finanszírozási részlet sorsáról is.

Mindannyian láttuk az orosz invázió, és az Ukrajnában kialakuló háborús helyzet megrázó képeit. Ezek a képek túlságosan is ismerősek az amerikai magyarok számára, és hátborzongató párhuzamban állnak az 1956-os magyar forradalommal, amikor szüleink és nagyszüleink közül nagyon sokan kényszerültek menekülni a szovjet megszállás elől. Attól tartunk, nem ez az egyetlen hasonlóság, hiszen humanitárius és menekültválság fenyeget a határon.

A Koalíció az alábbi nyilatkozatban ítélte el az Ukrajna elleni orosz agressziót: https://hacusa.org/hungarian-american-coalition-statement-on-russian-invasion-of-ukraine/

E tragikus események miatt a mi felelősségünk is, hogy segítsünk az Ukrajnában rekedt vagy Magyarországra menekülő ukránokon és magyarokon (150 ezer magyar él Nyugat-Ukrajnában). Célunk, hogy olyan helyi partnerszervezetekkel együttműködve nyújtsunk azonnali segítséget a rászorulóknak, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek.

A Koalíció Végrahajtó Bizottsága négy szervezet támogatásáról döntött: 10 000 dollár adományban részesül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; 5000 dollárral támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezetet; 2500 dollár segítséget kap a határ menti önkormányzatok hálózata; és 2500 dollár adományban részesül a Kárpátok Alapítvány, amely a Koalíció tagszervezete.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a válsághelyzetre reagálva humanitárius segélyprogramot indított. A karitatív szervezet munkatársai folyamatosan jelen vannak az ukrán-magyar határon a beregsurányi segítségponton, a fővárosban pedig a Keleti pályaudvaron. A háború elől menekülő családokat a Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei élelemmel, melegedési lehetőséggel, információval és internet-elérési lehetőséggel, fuvarszervezéssel segítik, fokozott figyelmet fordítva a legsérülékenyebb csoportokra. További információ: https://adomanyozz.hu/program/ukrajna

Az Ökumenikus Segélyszervezet azonnali segítséget nyújt azoknak a menekülőknek és menekülteknek, akik kénytelenek voltak mindenüket hátrahagyni, és átfogó segélyprogramot indított a háború hatásai miatt nélkülözők támogatására. Megerősítették beregszászi központjukat, mely szükség esetén több tízezer térségbe érkező menekült ellátását képes támogatni, és Lembergben is humanitárius központot és raktárbázist hoztak létre. A Kárpátalján kialakult élelmiszer- és áruhiányt Magyarországról indított szállítmányokkal enyhítik, és segítő pontot hoztak létre a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán, ahol élelemmel, teával, takarókkal, gyermekápolási cikkekel, melegedővel és mobil WC-k telepítésével segítjük a hosszú órákig várakozó menekülőket. További információ: https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/

A támogatott önkormányzatok az Ukrajnával határos községekben találhatóak, együttműködésük a rászorulók megsegítésére Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere és Tilki Attila térségért felelős országgyűlési képviselő kezdeményezése.

A Kárpátok Alapívány stratégiai célja a régió emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése. Partnerszervezetekkel rendelkeznek a felvidéki Kassán és a kárpátaljai Ungváron is. Az alábbi kezdeményezések végrehajtására tervezik a befolyó adományokat fordítani: konkrét Kárpátaljára történő tárgyi adományozás; olyan kezdeményezések, amelyek a határon segítik a nők, gyerekek, kiemelten romák fogadását, segítését; illetve a gyerekek biztonságát, foglalkoztatását, oktatását szavatoló kezdeményezések a menekülttáborokban, vagy azokon a településeken, ahol elhelyezésre kerülnek. További információ: https://www.karpatokalapitvany.hu/gyorssegelyalap

A Koalíció továbbra is fogadja az adományokat a magyar és ukrán menekültek megsegítésére, és tisztelettel kérjük tagjainkat, és támogatóinkat, hogy fontolják meg hozzájárulásukat e fontos ügy előmozdítására. Adománygyűjtő kampányunk az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/donate/1060779347987875/4907940085960551/

Aki más felületet választana az adóból leírható támogatásra, az megteheti PayPal-on keresztül ‘Magyar és ukrán menekültek megsegítése’ jeligére ide kattintva, vagy hagyományos módon, csekken eljuttatva a Koalíció alábbi postacímére:

Hungarian American Coalition
P.O. Box 57135
Washington, DC 20037

Az Amerikai Magyar Koalíció az összes befolyt adomány 100%-át továbbítja partnerszervezeteinknek, és kérésre 501(c)(3) adónyugtát bocsát ki a támogatásokról.

Recent Posts
Archives